Kommunistischer Jugendverband (KJV)

Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt Euch und kämpft gemeinsam!

Archive for the ‘Türkçe’ Category

Işçiler sinifinin ve halkyiginlarinin haklari için mücadelede ileri!

Posted by rkjv - Mai 4, 2012

Kisitlama paketine ve kisitlamalara hayir!

Kapitalizmin küresel krizi çerçevesinde başta işçi sınıfı olmak üzere geniş halk yığınlarına kapsamlı saldırılar gerçekleştirilmektedir. sistem yanlı bir politika bu bağlamda kapitalistlere ve onların çıkarlarına hizmet eder. avusturyanın siyasetide bu anlamda bir istisna teşkil etmiyor… büyük tekellerlen el ele vererek bizim yaşam standartlarımıza saldırmaktadırlar: yeni yeni vergilerle, saglık ve sosyal alanlardaki kısıtlamalarla ve gün be gün çıkartılan yeni anti-demokratik yasalarla halkyığınlarının siyasi-demokratik hareket alanlarını kısıtlamaya ve bastırmaya çalışıyorlar. bunlar sayısızca verebileceğimiz örneklerden sadece bir kaç tanesidir. tartışmasızdırki bu “krizyükünü“ bu “kısıtlama paketini“ bizler, yani işçiler ve halk yığınları, taşımak zorunda kalıyoruz ve dolayısıyla en çokta bizler hisetmekteyiz bu sömürüyü. kısıtlanan bizim haklarımız ve yaşamseviyemiz yani sosyal ve sağlık haklarımız, eğtım hakkımız, çalışma hakkımız ve siyasi örgütlenme hakkımızdır. bu yaptırımlarla gençliğimizin geleceğini karartmaya ve çalmaya çalışıyorlar. benzer yaptırımlarla şimdiden binleri işsizlige, fakirlige, borca ve belirsiz bir geleceğe itmeye çalışıyorlar!

Den Rest des Beitrags lesen »

Werbeanzeigen

Posted in Türkçe | Leave a Comment »

Devrimci Işçi Gençlik Örgütlerinin Birliğine Dair Açıklama

Posted by rkjv - Mai 5, 2011

Işçi sınıfının ve emekçilerin enternasyonal mücadele günü olarak 1 Mayıs proletaryanın büyük mücadelelerinin, bu mücadelelerin gelişiminin ve bu mücadelerde hayatını kapitalizmden ve emperyalizmden kurtuluş yolunda veren sayısız kadın ve erkek yoldaşın ve Hindistan , Peru ve Türkiye/Kuzey Kürdistan gibi ülkelerde yürütülen halk savaşlarında hayatını kaybedenlerin ve de Kuzey Afrikadaki demokratik kitle ayalanmalarında her gün hayatını vermeye devam edenlerin anılmasıyla sıkı sıkıya bağlıdır…Emperyalist merkezlerde komünist hareketin zayıf olmasından dolayı tek başına olmasa da 1 Mayıs devrimci güçlerin perspektifleri hakkında tartışmaya, ortak temeller oturtmaya ve bu çerçevede görevlendirmeler yapmaya vesile olmaktadır. Birkaç aylık yakın ortak çalışmanın ürünü olarak ADGH ve RKJV olarak şu açıklamayı sizlere sunuyoruz.

1. Avusturya’daki mücadeleci gençlik örgütleri arasındaki durum aynı zamanda birçok antirevisyonist güç olmasına karşın bunların bir çok örgüte dağılmış olmasıyla tanımlanabilir.Bu durum eylemlerde ortak hareket etmeyi ve birliklerde ortak politikalar belirlemeyi mümkün kılıyor, fakat son tahlilde yine de bu güçlerin yeterince , yani sınıf savaşımının zorladığı şekilde, kuvvetle birleşememesine sebep oluyor. Iyi bir ortak çalışmaya rağmen devrimci güçlerin bölünmüşlüğü sınıf savaşımımız içerisinde ilerlememiz ,özellikle de gençlik konusunda tutarlı bir devrimci çizginin geliştirilmesi önünde önemli bir engel teşkil ediyor.

Den Rest des Beitrags lesen »

Posted in Türkçe | Leave a Comment »

Irkçılığa karşı kararlı bir şekilde savaşmak mı? Burjuva devletini parçalamak mı!

Posted by rkjv - März 4, 2011

Irkçılığa karşı protestolar , eylemler ve direnişler her zaman vardır. Buna rağmen ırkçılık hala toplumumuzun  alışagelmiş bir parçasıdır. Irkçı ve faşist eğilimler günden güne güçlenmektedir. Gösterişli protestolar ile “ bir işaret yerleştirmekle” ve burjuva iktidarını alkışlayarak tutarlı bir şekilde mücadele yürütülemez.

Sınıflı bir toplumda yaşadığımızı ve egemenlerin kendi taleplerini ezilen halk yığınlarına dikta etmeye çalıştığını gözler önüne sermeliyiz. Irkçılık bölünmeye hizmet etmekte ve biz işçi ve emekçileri sınıf mücadelesinde zayıflatmaya yaramaktadır . Irkçılığın kökü, ücret sisteminde yatmaktadır. Ücret sisteminde , işçiye verilen ücretle ve işçiye biçilen değer sonucunda , işçiler arasındaki rekabetle gelişmekte ve ırkçılık bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunun üzerine de burjuva devleti , politikasını ve propagandasını inşa eder. Rekabet körüklenmekte, her kötü durum için kötü görünümler saglanmaktadir, bu da işçi sınıfını bölmek ve zayıflatmak için yapılmaktadır. İşçi sınıfının ortak cephesinden kaynaklı, ırkçılığın aksine dayanışma, özellikle ortak mücadele sonucunda olusan dayanısma bizleri sınıf mücadelesinde güclendirecektir. Irkçılığa karşı mücadelemiz, işçilerin ve ezilen halkların, kapitalist ücret sistemine karşı , sosyalist devrim için sadece tutarlı ve ortak mücadele ile gerçekleşebilir. Bunun dışında ki hersey görünürde bir mücadeledir ve dünya toplumunun çoğunluğunu aldatma anlamına gelmektedir.

Den Rest des Beitrags lesen »

Posted in Türkçe | Leave a Comment »

Yunanistan dayanışma Mitingine ortak cağrı!

Posted by rkjv - Mai 24, 2010

Yunanistan`da mücadele eden işçi sınıfını ve halk kitlelerini selamlıyoruz. Emperyalist Avrupa ülkelerinin sömürüyü dahada derinleştirme girişimlerine karşı vermiş olduğunuz mücadele haklı ve meşrudur, bu anlamıylada Avrupada`ki diğer halklara cesaret vermektedir.

Alman emperyalizminin önderliğinde, AB- bloğu büyük bankalar ve tekellerin talepleri doğrultusunda işçi sınıfı ve halk kitlelerinin karşı koyuşlarına şiddetle saldırmaktadır. Orta vaadeli hedef ise yeniden sömürgeleştirmeye bağlı olarak, doğu ve güney Avrupa`nın bağımlı ülkelerini dahada yoksullaştirmaktır.

Den Rest des Beitrags lesen »

Posted in Aktionen/Termine, Türkçe | Kommentare deaktiviert für Yunanistan dayanışma Mitingine ortak cağrı!

8. Avusturya Ülke Gençlik Kurultayı Başarıyla Gerçekleştirildi!

Posted by rkjv - Februar 13, 2010

Avusturya 8. Ülke Gençlik kurultayı 6.2.2008 tarihinde Avusturya Linz şehirinde gerçekleştirildi. Avusturya geneli olarak, 20 Delegenin 19`nun hazır bulunması ile birlikte kurultay resmi olarak başlatıldı. Ilk olarak 7.Dönem ÜGK`sı tarafından yapılan kurultay açılışı ve saygı duruşunun ardından Divan seçimine geçildi. Bununla birilikte kurultayımız gündemler ekseninde ÜGK`dan bir arkadaşın yaptığı açılıs konuşmasıyla başlatıldı. Konuşmanın ardından, Divana yapılan ilk önerge ile Siyasi ve Faaliyet raporunun yerleri değıştirildi. Faaliyet raporunun sunumunun ardından, tartışma bölümüne geçildi. Genel olarak bir yıllık Avusturya YDG`nin somut pratik süreçini ve bunun sonuçlarını açmaya çalışan Faaliyet raporu, etkili ve düzeyli tartışmalara sonuç oldu.

Den Rest des Beitrags lesen »

Posted in Türkçe | Kommentare deaktiviert für 8. Avusturya Ülke Gençlik Kurultayı Başarıyla Gerçekleştirildi!