Kommunistischer Jugendverband (KJV)

Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt Euch und kämpft gemeinsam!

Devrimci Işçi Gençlik Örgütlerinin Birliğine Dair Açıklama

Posted by rkjv - Mai 5, 2011

Işçi sınıfının ve emekçilerin enternasyonal mücadele günü olarak 1 Mayıs proletaryanın büyük mücadelelerinin, bu mücadelelerin gelişiminin ve bu mücadelerde hayatını kapitalizmden ve emperyalizmden kurtuluş yolunda veren sayısız kadın ve erkek yoldaşın ve Hindistan , Peru ve Türkiye/Kuzey Kürdistan gibi ülkelerde yürütülen halk savaşlarında hayatını kaybedenlerin ve de Kuzey Afrikadaki demokratik kitle ayalanmalarında her gün hayatını vermeye devam edenlerin anılmasıyla sıkı sıkıya bağlıdır…Emperyalist merkezlerde komünist hareketin zayıf olmasından dolayı tek başına olmasa da 1 Mayıs devrimci güçlerin perspektifleri hakkında tartışmaya, ortak temeller oturtmaya ve bu çerçevede görevlendirmeler yapmaya vesile olmaktadır. Birkaç aylık yakın ortak çalışmanın ürünü olarak ADGH ve RKJV olarak şu açıklamayı sizlere sunuyoruz.

1. Avusturya’daki mücadeleci gençlik örgütleri arasındaki durum aynı zamanda birçok antirevisyonist güç olmasına karşın bunların bir çok örgüte dağılmış olmasıyla tanımlanabilir.Bu durum eylemlerde ortak hareket etmeyi ve birliklerde ortak politikalar belirlemeyi mümkün kılıyor, fakat son tahlilde yine de bu güçlerin yeterince , yani sınıf savaşımının zorladığı şekilde, kuvvetle birleşememesine sebep oluyor. Iyi bir ortak çalışmaya rağmen devrimci güçlerin bölünmüşlüğü sınıf savaşımımız içerisinde ilerlememiz ,özellikle de gençlik konusunda tutarlı bir devrimci çizginin geliştirilmesi önünde önemli bir engel teşkil ediyor.

2. Peki pratiğimizi daha yüksek bir seviyeye çekebilmek ve devrimci birliğimizi derinleştirmek için gelecekteki ortak çalışmalara nasıl yaklaşmalıyız? Komünist gençlik örgütlerinin bugüne kadarki ortak çalışmalarında edindikleri ortak deneyimler bilimsel bir yöntemle değerlendirilmek ve sistemli hale getirilmek zorundadır. Bugüne kadar ki çalışmaların çelişki ve başarıları önümüzdeki çalışmalar için bilinçli zemin olarak değerlendirilmelidir. Ortak pratik sadece tek tek eylemlerle (örneğin yürüyüşlerle..) sınırlı kalamaz, aksine kendi öz gücünü yakalayıp sadece eylemlere müdahil olmakla kalmayan , gittikçe daha fazla insiyatifi ele alan ve yöneten bir çalışmaya dönüşmelidir. Bu yönde atılacak adımlar düşünülerek atılmalıdır, zira bu adımlar için bir çok kaynak ve uzun vadeli planlar gereklidir. Bu adımlar sadece güçlü bir istek temelinde atılamaz, aksine bu ortak çalışmalara katılan örgütlerin güçlü ve zayıf yanları gözönünde bulundurularak atılmak zorundadır. Devrimci birlik yalnızca bizim onu istememizle oluşmaz , bilakis mücadelenin talepleri doğrultusunda deneyimlerimizden,bilinçli analizlerden ve ortak planlamalardan meydana gelir.

3. Daha yakın bir ortak çalışma ilk etapta öncelikle ortak bir pratik üzerinden yükselmek zorundadır. Ancak bu pratiği değerlendirmeyi ve sistematik sonuçlar çıkartmayı yani teorize etmeyi boşlarsak, bu pratik bizleri ilerletmeye yaramayan ,tersine mevcut hareketleri opportünist bir zemine çeken kör bir pratik olarak kalacaktır . Burada sadece bizim örgütlerimiz için değil , tüm işçi sınıfı harekti için (nihayetinde Avusturya’da çok az gelişmiş olan sınıf savaşımlarından dolayı) en büyük tehlike salt eylemcilikle kol kola gezen sağ oportünizmdir. Bu tür tehlikelere yalnızca kararlı, mücadeleci ve devrimci bir pratikle karşılık verilemez, aksine bunlara paralel olarak çizgi tartışmalarıyla, kendi tecrübelerimizle, enternasyonal komünist hareketin pratik ve teorik kazanımlarının okunmasıyla vs. teorik gelişmemizi bilinçli bir şekilde ilerletmeliyiz.

4. Bizler devrimci komünizmin, marksizm-leninizm-maoizmin (kısaca: maoizm) komünist teori ve pratiğin en yüksek aşaması olduğu savından yola çıkmaktayız. Ancak ona dayanırsak, ondan yola çıkarak somut koşullara dayalı olarak onun gelişimi yönünde çalışırsak, ileriye doğru adımlar atabiliriz. Maoizm bu şekliyle örgütlerimizin çıkış noktasını teşkil etmektedir. Bu temel olmadan kısa vadeli başarılar elde edilebilemesi mümkün olabilir, ancak gençlik içerisindeki yakıcı sorunlara uzunvadeli devrimci cevaplar verebilmek imkansızdır. Emperyalist dünya sisteminin temel çelişkilerinden meydana gelen gelişim ve değişimlere devrimci komünizm olmadan doğru karşılık verilemez, fakat öte taraftan dogmatik bir biçimde sadece bu temelde saplanıp kalırsak da ideolojik silahlarımızdan oluruz.

5. Çizgimiz , devrimci teorimiz ve pratiğimiz tek tutarlı devrimci sınıf olarak işçi sınıfına ve onun savaşımının kitle mücadeleleriyle ve neosömürge altındaki bağımlı ülkelerdeki halk savaşlarıyla bağlantısına(bugün en gelişkin sınıf savaşımları) yaslanmaktadır. Devrimci bir perspektif bu mücadelelerin ve hareketlerin yakın bağlantıları olmadan düşünülemez. Işçi gençliği ve onun göçmen kesimi saflarındaki devrimci birliği sağlamak büyük bir öneme sahiptir, zira onlar işçi sınıfının en güçlü sömürülen ve ezilen kesimlerini oluşturmaktadır.

6. Bizim giderek artan ortak çalışmalarımız işçi sınıfının göçmen sınıfına devrimci saflarda örgütlenmelerine ve böylece yaşadıkları ve çalıştıkları ülkedeki sınıf savaşına kararlı bir şekilde katılmaları çağrısıdır. Bu sınıf birliğini tam da işçi sınıfının en alt tabakalarından başlayarak oluşturmanın önemli bir koşuludur. Bizler öncelikle açık olarak demokratik örgütlerde aktif olan sınıf bilinçli göçmenlere hitap etmekteyiz. Fakat devamında artan devrimci birlik sadece bizlerin yani işçi sınıfı hareketi içerisindeki devrimci komünist daha doğrusu maoist dalgayla sınırlı kalamaz. Fikrimizce başka güçler de (marksistler,troçkistler…) birlik kargaşasına düşmeden, kendi temelleri doğrultusunda bir araya gelmeli ve kendi hareketlerinin birliği ve kararlılığı çerçevesinde çalışmalıdır.

7. Cephemize düşen ilk görevler teori ve pratikteki ortak çalışmamızın derinleştirilmesi ve genişletilmesidir. Bu yolda hiçbir vesile/fırsat gözden kaçırılamaz. Uzun vadeli perspektif , bu yolda daha birçok zorluğun aşılması ve birçok sorunun çözülmesi gerekse de, devrimci işci gençliğin ortak bir mücadele örgütünde birleşmesidir.

Tüm ülkelerin genç işçileri, birleşin!

Tüm ülkelerin işçileri ve ezilen halklar , birleşin!

Devrimci-komünist, maoist güçlerin Avusturya’daki birliğiyle ileriye!

ADGH / RKJV, 1. Mayis 2011

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s

 
%d Bloggern gefällt das: