Kommunistischer Jugendverband (KJV)

Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt Euch und kämpft gemeinsam!

Skończmy z niemocą i rezygnacją! Dla sprzeciwu i rewolucji!

Posted by rkjv - November 26, 2010

Kryzys kapitalistyczny w żadnym wypadku się nie skończył. Jako Uczennice i Uczniowie, poprzez położenie ekonomiczne naszych rodzin zdążyliśmy już poczuć na własnej skórze pogorszenia. Obecnie, w związku z pakietem obciążeń uderza to w rodziny pracownicze z pełną mocą. Do tego dochodzą ataki ( „Oszczędności” ) skierowanie nie tylko przeciwko młodym pracownikom, uczniom zawodu i studentom z klasy robotniczej, ale również bezpośrednio przeciwko uczennicom i uczniom z rodzin pracowniczych.

W związku z pakietem obciążeń uderzają w nas nie tylko oszczędności na zasiłku rodzinnym, z budżetu usunięto również 400 milionów Euro dla szkół. Przez to sytuacja w szkołach publicznych będzie się w dalszym ciągu pogarszać. Natychmiast potrzebne projekty budów są zatrzymywane. To oznacza w dalszym ciągu konieczność wędrowania z klasy do klasy, szkoły grożące zawaleniem, grzyb na ścianach i nierzadko niewystarczające ogrzewanie w zimie. Każda i każdy z nas zna to ( i nie tylko to ), ponieważ codziennie przez wiele godzin jesteśmy z tym dziadostwem konfrontowani.

Projekty, mające na celu zmniejszenie występowania zjawiska powtarzania klasy nie będą w dalszym ciągu kontynuowane. O nowych materiałach lekcyjnych, mniejszej ilości uczniów w klasach czy o rozwoju metod nauczania nie ma nawet co myśleć. Również projekt dwujęzycznych szkół, oznaczający wielką poprawę, przede wszystkim dla dzieci migrantów został anulowany. Ta „oszczędność” wspiera izolację dużych grup migrantów i napędza kształcenie się gett.

W takim razie po co mowa o „Kształceniu dla przyszłości” ? Oczywiście po to, żeby w przyszłości być potrzebnym jako tania siła robocza, w tym szkoła wypełnia świetnie jej zadanie. Również przy obecnych wielkich oszczędnościach i ruinie systemu nauczania, uczymy się dokładnie tych rzeczy, które są potrzebne, by móc pracować. W tym wszystkim nie chodzi o nic innego tylko właśnie o to. Obowiązek szkolny i dla tego przeznaczone szkoły publiczne mają na celu kształcenie sił roboczych, wykorzystywanych na rynku pracy. Wielka ilość pracowników jest wykorzystywana do wykonywania w szybkim tempie wyuczonych prac. Taki stan rzeczy daje profity kapitalistom i oszczędza koszty nauczania. Uczymy się, jak my, jako mała część tego społeczeństwa mamy dobrze funkcjonować ( lub jak dobrze już funkcjonujemy ), jednakże nie uzyskujemy przez to żadnej wiedzy, która pomagałaby nam w kształtowaniu i zmienianiu społeczeństwa. Taki stan rzeczy jest oczywiście w interesie kapitalistycznego porządku społecznego i w związku z tym również w interesie klasy rządzącej, ponieważ jeślibyśmy, jako klasa robotnicza zażądali prawa do kształtowania naszego życia i naszego środowiska zgodnie z naszymi potrzebami i interesami, to oznaczałoby to ich upadek jako rządzącej klasy kapitalistycznej.

Zgodnie z powyższym nasza walka o lepszy system szkolnictwa może być prowadzona tylko jako walka przeciwko kapitalizmowi. Młodzi pracownicy, migranci, uczniowie zawodu i uczniowie z rodzin robotniczych zaliczają się do najniższych warstw społecznych. My wszyscy nie mamy czego oczekiwać po tym systemie! Tak więc połączmy nasze siły, żeby razem zbudować ruch oporu; żeby uzbroić się na walkę z kapitalizmem! Ten atak przez pakiet obciążeń stwarza dla nas dobrą okazję, żeby się zorganizować i zbierać wspólne doświadczenia z walki. W taki sposób możemy się uczyć dla NASZYCH interesów! „Czytanie jest nauką, ale praktyczna działalność jest również nauką, a mianowicie jeszcze ważniejszym rodzajem nauki.” ( Mao Zedong ) Nauczmy się walczyć, studiujmy rewolucyjny komunizm – w teorii i praktyce! Pojedynczo lub osobno daleko nie zajdziemy, rewolucyjny komunizm oznacza wspólną walkę z masami, za masy! Do tego musimy zbierać teraz najbardziej postępowe siły – niezależnie, czy ze szkół, zakładów czy z dzielnic mieszkaniowych! Uczcie się i walczcie razem z nami – w Rewolucyjno – Komunistycznym Stowarzyszeniu Młodzieżowym!

Ten system nie daje nam przyszłości. Tak więc i my nie dajmy przyszłości temu systemowi!

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.