Kommunistischer Jugendverband (KJV)

Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt Euch und kämpft gemeinsam!

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się !

Posted by rkjv - November 3, 2010

Niezgodnie z tym, co opowiadają, upiększając rzeczywistość ludzie mediów i politycy, kapitalistyczny kryzys się nie skończył, ale tak jak był, tak dalej jest. Pogorszeniami, związanymi z kryzysem kapitalistycznym, szczególnie poszkodowana jest młodzież. Ofensywa kapitału osiągneła szczyt w niedawno ogłoszonym pakiecie obciążeniowym ( nazwanym cynicznie Pakietem Oszczędnościowym“ ). Osoby uczące się zawodu i młodzi pracownicy są z tego powodu poszkodowani na równi ze uczniami i studentami z rodzin robotniczych.


Uczniowie zawodu i młodzi pracownicy pomiędzy 18, a 21 rokiem życia dalej są wykorzystywani jako tania siła robocza, ochrona przed zwolnieniem dla nich praktycznie nie funkcjonuje ( przy obecnym pakiecie obciążeniowym dodatkowo po zwolnieniu zabierany jest im zasiłek rodzinny, co oznacza stratę około 2000 Euro ! ), a poziom bezrobocia młodzieży jest na rekordowym poziomie. Dlatego ŻĄDAMY dla uczniów zawodu ( Lehrling -ów ) minimum 50 % płacy pracownika wykwalifikowanego w danym zawodzie!

Uczniowie – na nich też kapitaliści chcą „oszczędzić” 400 Milionów Euro; oczywiście są z tym powiązane dalsze pogorszenia systemu edukacji, reformy systemu zostały zamrożone, projekty budowy nowych, jak i renowacji i / lub przebudowy już istniejących szkół zostały usunięte, ( 130 Milionów oszczędności na NAS ) co oznacza szkoły grożące zawaleniem, grzyb, konieczność ciągłego wędrowania z klasy do klasy; o nowych materiałach lekcyjnych nie ma nawet mowy.

Dwujęzyczne projekty zostały również skreślone, co będzie prowadzić do dalszej izolacji dzieci migrantów, szczególnie z rodzin pracowniczych, bo na szkołach, do których chodzi „elita” nie jest oszczędzane.

Tak więc, patrząc na pakiet obciążeń widzimy, że jest on zorientowany głownie przeciwko młodzieży, ale co z tym zrobić ?

Po pierwsze: nie dać się podzielić, gdyż każdy podział nas osłabia. Musimy razem walczyć przeciwko próbom podzielenia nas przez rządzących ! Czy to w zakładzie pracy, czy w szkole, postępowa, rewolucyjna młodzież musi się zgromadzić i razem walczyć przeciwko pakietowi obciążeń. Kapitalizm prowadzi do wykorzystywania i ucisku mas ludowych, a w szczególności klasy robotniczej i ich dzieci. Przyczyny pakietu obciążeń trzeba szukać w kapitalizmie, a nie w partiach politycznych, gdyż te działają w interesie kapitału, niezależnie od tego, jaka to partia jest. Właśnie dlatego, że wszystkie partię uprawiają politykę kapitalistyczną, jedyną możliwością uwolnienia się od „Pakietu Oszczędnościowego” jest walka z tymi partiami i z tym systemem, systemem wyzysku proletariatu przez burżuazję!

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.